Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 96. (http://likumi.lv/doc.php?id=265487), 62 kases aparātu modeļi vairs nebūs derīgi darījumu maksas reģistrēšanai sākot ar 2017. gada 1. janvāri, visi šie modeļi ar šo datumu tiks automātiski noņemti no VID reģistra un to lietošana pēc 2016. gada 31. decembra būs nelikumīga. Katram kases aparātam ir jābūt apkalpojošam dienestam.

  • Atsaucoties uz MK noteikumiem Nr. 96. 4. punktu – ja struktūrvienības apgrozījums pēdējo 12 mēnešu laikā pārsniedz 200 000 EUR, būs nepieciešams lietot hibrīda kases aparātu.
  • Atsaucoties uz 24. punktu, precīzi 24.7.1. un 24.7.2. punktu, gadījumā, ja struktūrvienības apgrozījums nepārsniedz 200 000 EUR, iespējams izmantot kases aparātus, kas aprīkoti ar elektronisko kontrollenti, mūsu uzņēmums piedāvā likumam atbilstošus kases aparātus (CHD 7, CHD 2050, CHD 3030, CHD 3050U, CHD 5850 un CHD 5880).

Par jebkuriem jautājumiem saistībā par likuma izmaiņām variet konsultēties pa tālruni vai e-pastu.