2018.gada 25.maijā stājās spēkā Vispārīgā datu aizsardzības regula (turpmāk Regula), kas skars visus Latvijas uzņēmumus, kuri apstrādā personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu: vārds, uzvārds, adrese, personas kods, darba vieta, e-pasts, bankas dati, personas attēli, medicīniska rakstura informācija, sociālos tīklos publicēta informācija, kā arī cita informācija, ar kuru identificējama fiziska persona.

Iesniedzot savus personas datus, mēs paļaujamies, ka mūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši datu iesniegšanas nolūkam, tie būs drošībā, dati netiks nodoti trešajām personām. Mēs iebilstam pret nekontrolētu komerciālu paziņojumu sūtīšanu! Mēs zinām, ka komerciālo paziņojumu sūtītājam neesam snieguši savus personas datus!

Mēs kā fiziskas personas vēlamies, lai tiktu nodrošinātas mūsu privātuma tiesības, tāpēc mums kā uzņēmējiem, jāspēj nodrošināt savu Klientu tiesības personas datu apstrādes jomā.

Regulas spēkā stāšanās būtiski  stiprinās fizisko personu tiesības uz personu datu aizsardzību un veidojos datu aizsardzību kā Eiropas Savienības pamattiesību.

Šobrīd maksimālais sods juridiskām personām atbilstoši Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksam noteikts EUR 14 000, bet pēc 2018.gada 25.maija atbilstoši  Regulas 83.pantam, maksimālais soda paredzēts līdz EUR 20 000 000 vai, uzņēmuma gadījumā, līdz 4 % no tā kopējā visā pasaulē iepriekšējā finanšu gadā gūtā gada apgrozījuma atkarībā no tā, kuras summas apmērs ir lielāks.

SIA ‘’CAPITAL TRADING Ltd’’ ievērojot labas prakses principus personas datu aizsardzībā atbilstoši Regulas prasībām, ir veicis uzņēmuma personu datu aizsardzības novērtējumu, izstrādājis uzņēmuma Personas datu aizsardzības dokumentāciju, tajā skaitā Personu datu aizsardzības noteikumus, Noteikumus par tehniskajām un organizatoriskajām prasībām personu datu apstrādē, līgumus ar personu datu apstrādātājiem, nolūku reģistrus un citu dokumentāciju, kas nodrošina Privātuma politikas ieviešanu.