Vēršam uzmanību, ka 2016. gada 1. Janvārī stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.96 „Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” (http://likumi.lv//doc.php?id=265487 ), kas paredz jaunus pienākumus un atbildības kases aparātu un kases sistēmu lietotājiem un servisdienestiem.

Likumdošanas grozījumu dēļ paredzam, ka daudziem kases aparātu lietotājiem šī gada laikā būs jānomaina iekārtas uz jaunajām prasībām atbilstošām. Ja tas skar arī Jūsu uzņēmumu, aicinām Jūs jau laicīgi sagatavoties kases aparāta nomaiņai un izvairīties no neplānotiem sarežģījumiem gada nogalē.

Šobrīd piedāvājam divus Jums izdevīgus variantus ērtākai kases aparātu nomaiņai.

REZERVĒ SAVU JAUNO KASES APARĀTU JAU ŠODIEN

  • Veic rezervāciju par jauniem noteikumiem pilnībā atbilstošu kases aparātu jau šodien un saņem to sev ērtā laikā.
  • Garantēts likumdošanai atbilstošs kases aparāts
  • Bez papildus izmaksām
  • Saņem kases aparātu sev ērtā laikā
  • Nav nepieciešama atkārtota vizīte aparāta sagatavošanai
  • Laicīgi ieplāno darbinieku apmācību

Neatlieciet kases aparāta nomaiņu uz pēdējo brīdi!